• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart
АЛЕКС 1977 ЕООД бе отличен с награда ПИТАГОР

На 18.05.2017 г. "АЛЕКС 1977" ЕООД бе отличен с награда „ПИТАГОР" от министъра на икономиката Емил Караниколова за фирма с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност.
Министър Караниколов отличи „Алекс – 1977“ като фирма с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност
Министърът на икономиката Емил Караниколов отличи „АЛЕКС 1977“ в категория „ фирма с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност“ по време на официална церемония по връчване на наградите за съществен принос в развитието на науката „Питагор“ на Министерството на образованието и науката в Софийския университет.
Дейността на наградената от министър Караниколов фирма е насочена към повишаване на научноизследователската и развойната дейност, като редица научни разработки са приложени в производството на хранителни добавки и козметични продукти, които се предлагат на българския пазар и в редица европейски страни. През последните години са разработени и внедрени много иновативни продукти от природни суровини, които са насочени към повишаване качеството на живот на хора. Наградата получи президентът на предприятието д-р инж. Александър Долашки, главен асистент в Института по органична химия с център по фитохимия на БАН.
 
.